Narodila jsem se v roce 1959 v Karlových Varech,
když se slunce nacházelo ve znamení Lva. Studovala jsem přírodovědné gymnázium ve Vimperku a výtvarnou školu (Hollarku) v Praze. V letech l978 - l99O
jsem se živila jako technická redaktorka a výtvarnice, od roku 1990 jsem se devět let pokoušela přežít na volné noze. V té době jsem spolupracovala s různými nakladatelstvími, restaurátory, podílela jsem se na restaurování Památníku holocaustu v Pinkasově synagoze. V posledních několika letech jsem pracovala v knižním nakladatelství a v Národním muzeu. V současné době jsem opět na volné noze.
Zabývám se hlavně malbou, kresbou, užitou i volnou grafikou, ilustracemi do knih a časopisů, fotografií.
Mezi mé hlavní zájmy patří studium mýtů, pohádek a archetypální symboliky,  což pak volně aplikuji ve své tvorbě. Velkou inspirací  jsou pro mě vlastní sny, které považuji za své průvodce. Zajímají mě především motivy mandal, kterých si všímám i při svých zahraničních cestách. V tomto smyslu měla pro mě největší přínos expedice po středním východě (Turecko, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Izrael, Kypr, Řecko), uskutečněná v roce 1995.
Jsem vegetariánka.Vytvářením mandal jsem se začala zabývat v roce 1996 po návratu z cesty po Egyptě. Všechny obrazy jsou malované na papír, sololit nebo plátno technikou kvaše (tempera), případně kombinované se strukturami a olejovými barvami.
Malování mandal je pro mě putování vnitřním vesmírem, uvědomování si skrytých zákoutí v duši a hlavně vyrovnávání jejích protikladných stránek. Je to také zobrazování poselství snů, pomocí nichž si uvědomuji symboly, které se vynořují odněkud z hlubin a já pokusy o jejich zobrazení znovu oživuji energii, kterou přinášejí. Barvou a tvarem zachycuji emotivní zážitky, myšlenky a svoji touhu po harmonii.